Bouw interpretatiecentrum gestart

Architect Luc Vandewinckel, een Poperingenaar, tekende de plannen voor het interpretatiecentrum. Het gebouw is geïnspireerd op de constructie van hospitaalbarakken. De uitvoering van de werken is toevertrouwd aan Govar. Dit familiebedrijf uit Ardooie specialiseert zich in industriebouw. De constructie van het interpretatiecentrum is geraamd op 1 miljoen euro. Bouwheer Stad Poperinge kreeg hiervoor subsidies van Toerisme Vlaanderen en van de Provincie.  

Aan de bouwwerken ging een archeologische campagne vooraf. Tijdens de maand juni gingen archeologen op zoek naar sporen van het hospitaalverleden. Een vierhonderdtal objecten kwam aan de oppervlakte: kogels, munten, knopen, insignes, gespen en een naamplaatje ‘C.Folley, Lancashire Fusiliers'.

Een  tiental kuilen met golfplaten werd blootgelegd, daarnaast ook afvalkuilen met medicinale flesjes, een gebruikte iodine ampul, een inktpotje, poseleinen stopcontacten, ijzer van hospitaalbedden en een limonadefles van Château Robert. De objecten hebben op zich niet zoveel waarde, maar ze ondersteunen wel het verhaal van het veldhospitaal.  De archeologen vonden eveneens sporen uit een verder verleden: een ijzertijdgracht en silexen uit het steentijdperk.

De objecten zijn nu geïnventariseerd. Een aantal vondsten wordt opgenomen in de verhaallijn van het interpretatiecentrum. Als de werken verlopen zoals gepland, zal het gebouw af zijn eind mei 2012. Dan blijven er nog drie maanden over om het interpretatiecentrum  inhoudelijk aan te kleden. Naast de geschiedenis van het veldhospitaal en de aanleg van de begraafplaats wordt aandacht besteed aan het dagverhaal. Een scheurkalender presenteert elke dag een nieuw verhaal, verwijzend naar telkens een andere persoon die op Lijssenthoek ligt begraven.